Híreink - 2020

A lehetőség elérhető - minősítés megszerzése Skype-on keresztül

Napjainkban a Magyar Honvédség számos katonája felelősségteljes munkát végez külföldön missziós, vagy NATO szolgálati beosztásokban. Huzamosabb ideig nemzetközi környezetben és nemzetközi munkaközösségben teljesítik vállalt feladataikat és járulnak hozzá a kollektív katonai eredmények megvalósulásához.

Bár távol vannak a „hazai pályától”, de a technikai és technológiai adottságok segítségével számukra is elérhető a lehetőség, hogy sikeres előmenetelük jogszabályi követelményeinek megfeleljenek. A Katonai vizsgaközpont sikeresen folytatja azt a pár éve elkezdet és bevált módszert, hogy a külföldi szolgálatteljesítés alatt - a biztonságos vizsgakörülmények és internetkapcsolat megléte esetén - Skype-on keresztül „táv-vizsgáztatást” hajt végre azoknak, akik fizikailag nem tudnak megjelenni a hazai kijelölt vizsgatermekben. Habár behatárolt az ilyen helyzetben lévők „köre” a tendenciák növekvő igényt és érdeklődést mutatnak a Katonai vizsgaközpont számára mivel a 2016. évi vizsgaidőszak első négy hónapjában már ötszörösére növekedett az egyéni jelentkezők száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Így továbbra is indokolt a „lehetőség” biztosítása a vizsgaközpont tevékenységei között, hiszen a távolság már nem lehet akadály…

(Fotó: A vizsgaközpont munkatársa Molnár Zsolt on-line kapcsolatban a törökországi Izmir helyőrségből jelentkező vizsgázóval.)

 


Tapasztalatgyűjtemény

Számos, az afganisztáni ISAF misszióban szolgálatot teljesítő katona is megfordult már a vizsgaközpontban, akik közül többen is beszámoltak tapasztalataikról, interjú formájában. A  hamarosan megjelenő, A Magyar Honvédség katonai szerepvállalása Afganisztánban című, tapasztalatgyűjteményben összesen tizennégy katona beszámolóját olvashatjuk majd. A kötet szerzője Bokros Tünde Ibolya, a KVK volt munkatársa, aki ezzel a könyvvel búcsúzott a KVK-tól és az egyetemtől.

2016. május 20.


Az első "fogadóóra" a KVK-ban

Új szolgáltatásként a vizsgaközpont lehetőséget biztosított a vizsgák ILIAS rendszerben történő megismerésére, fogadóórák keretében. Az első alkalomra május 5-én került sor, három fő részvételével. A KVK egyik munkatársa röviden ismertette a vizsgával kapcsolatos alapvető információkat, majd belépve az ILIAS-ba, próbatesztek kitöltésére biztosítottunk lehetőséget, megismerve a kérdéstípusok és a tesztkitöltés módszereit.


2016. május 5.

 

Bababarát vizsgát bonyolított le a Katonai Vizsgaközpont.

A vizsgázók legfiatalabb tagja - kollégáink körében -, hősiesen viselte édesanyja távollétét, aki sikeres minősítő vizsgát tett a vizsgateremben.

A vizsga befejezését szakszerű ellenőrzés követte:

 

2016. április 25.

Vizsgafelügyelők jártak a Katonai Vizsgaközpontban

 

Február 24-25-én, a Katonai a Vizsgaközpont felkészítést tartott a megnövekedett számú vizsgák végrehajtására, az alakulatoktól újonnan kijelölt vizsgafelügyelők számára. Az első napon 35, a második alkalommal 21 fő látogatott el a KVK-ba, hogy meghallgassa a minősítő és fokozati vizsgáztatásra vonatkozó idei változásokat, a vizsgafelügyelői pozícióval járó feladatok ismertetését. A minősítő vizsgával kapcsolatos tudnivalókról, a KVK megbízott vezetője által kijelölt felelős, Molnár János Zsolt közalkalmazott tartott informatív beszámolót; a fokozati vizsgáról pedig, Andrejkovicsné Tanner Tímea közalkalmazott informálta a jelen lévő állományt.

Kollégáink felé számos kérdés is érkezett,  amely jól tükrözte a vizsga iránti érdeklődés mértékét. A résztvevők a felkészítés részeként egy próbatesztet is kitölthettek, amelynek célja a kérdéstípusok és az ILIAS rendszer megismertetése volt.

Bízunk benne, hogy az újonnan kijelölt vizsgafelügyelők számára tartalmas és hasznos ismertetőt nyújtott központunk.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

A vizsgáztató állománynak kitartó munkát, a vizsgázóknak pedig sok szerencsét kívánunk!


Híreink - 2015

 

A horizontális karrierelem kialakítása

 

A 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) változása eredményeként, a katonai életpályamodell elemeként bevezetésre került a szolgálati díj.  Ennek folyósítása nem automatizmus; az a motiváció fenntartása és a szervezeti tudás fejlesztése érdekében, a nem vezető beosztásokban meghatározott rendfokozattal szolgálatot teljesítők szakmai tudása elismeréseként, az előírt fokozati vizsga eredményes végrehajtása alapján történik. A Hjt. végrehajtási rendelete altiszti és tiszti állomány esetén a Katonai Vizsgaközpont feladatkörébe rendelte a fokozati vizsgák végrehajtását, amelynek alapján kezdte meg a központ állománya, a HVKF Úr által jóváhagyott tanagyagból a kijelölt konzulensekkel együttműködve, az új karrierelem kérdéseinek kidolgozását.

December 15. és 17-én, 57 fő tiszt és altiszt részvételével, próbavizsgák végrehajtására került sor a Fokozati vizsgára eddig elkészített és validált vizsgakérdéseinek ellenőrzése, a teszt végrehajtásához szükséges idő és a bekeverendő kérdések mennyiségének meghatározása érdekében.

A próbavizsga eredményei és a résztvevő állomány közvetlen visszajelzéseiből nyert információk alapján a KVK munkatársai javaslatokat tesznek az illetékes szakmacsoport felelősök részére a tananyag véglegesítése és a vizsgakérdések validálása érdekében, illetve jelentés készül a HVKF úr részére is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a vizsgák „finomhangolása” után KVK készen áll - a jövő év február 15-én induló, - a regisztrációt követő -, karrier vizsgák lebonyolítására március 01-től.

2015.12.21.


Utolsó hajrák a 2015. évi vizsgaidőszakban

 

2015 májusától tapasztalható migrációs helyzet fokozatosan növekvő kihívása a Magyar Honvédséget is elérte, amely jelentős hatást gyakorolt a Katonai Vizsgaközpont életére is.

Az ideiglenes biztonsági határzár felállítására kirendelt állomány esetében a minősítő vizsgák végrehajtása ugyanúgy teljesítendő feladatként jelentkezett. Szintén ezen időszakra került betervezésre a „KÖZÖS AKARAT 2015” és a „BÁTOR HARCOS” gyakorlatok. Utóbbiak főként a MH 25. Klapka György Lövészdandárt, a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredet, valamint a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred állományát érintették. A minősítő vizsgázni szándékozó állomány elvezényléséből adódó hiányosságok kiküszöbölésére a KVK többféle megoldási alternatívát kínált a vizsgák letételére. A Központ rugalmasan kezelte az állomány megváltozott igényeit, így a megszokott regisztrációs folyamattól eltérően, számos, összesen 96 vizsgaidőpont-, illetve helyszínmódosítást engedélyezett illetve szervezett vizsgát. A központ szolgáltató szemléletét és rugalmasságát bizonyítja az is, hogy idén első alkalommal megteremtette annak lehetőségét, hogy az ország területén bármikor és bárhol végrehajtható legyen a vizsgáztatás. Így került sor az MH ÖHP igénye alapján Kaposvár helyőrségben a határvédelmi feladatok ellátására a térségbe vezényelt mobil eszközök igénybevételével történő vizsgáztatására. A kísérleti jelleggel kialakított képesség is jól vizsgázott, az Egyetem által biztosított hat laptopon és mobil internet igénybevételével a vizsgákat akadálytalanul végre lehetett hajtani.

A vizsgaidőszak utolsó napjaiban a központ munkatársánál, Baranyi Mónika főelőadónál folyamatosan égtek a vonalak a vizsgák időpontjainak módosítása, új helyszínen történő végrehajtása végett. A katonák kéréseire minden esetben igyekezett megtalálni a vizsgázó számára legoptimálisabb megoldást, így végeredményben elmondható, hogy az a katona, aki minősítő vizsgát kívánt tenni, annak volt lehetősége a vizsga letételére.

További feladatként jelentkezett a NATO beosztásban lévő állomány vizsgaigényének támogatására is. Az újonnan kialakított rendszernek megfelelően a HVK személyzeti csoportfőnök igénye alapján lehetőséget biztosítottunk - az első alkalommal ez év márciusában tesztelt és kialakított módon -, interneten keresztül, a skype program adta kontroll-lehetőségek kihasználásával, minősítő vizsga végrehajtására. Ily módon október 29-én a SHAPE állományában, Monsban, tartós külszolgálatát teljesítő Skrinyár Eszter őrnagy sikeres vizsgát teljesített, akinek ezúton is gratulálunk eredményéhez!

 

/A képen a vizsga még folyamatban van./

2015. október 29.


Megkezdődött a 2015. év második vizsga etapja

 

Rendkívüli vizsgaidőpontokkal indul az új vizsgaidőszak. A MH 5. Bocskai István Lövészdandár szeptemberi feladataira tekintettel augusztus utolsó hetében kettő rendkívüli vizsganap került megszervezésre.

A minősítő vizsgák aktualitását fokozza a Honvédelmi Közlöny 37. számában megjelent 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás, amely előírja a minősítő vizsgáztatás felülvizsgálatát. A KVK az MH Kiképzési és Doktrinális Központtal együttműködve, az eddigi tapasztalatokat összegezve kidolgozta a rendszer fejlesztésére vonatkozó elképzelést. Ezen kívül a vonatkozó jogszabályok értelmében a 2016. évtől a horizontális karriertervezés részeként új, fokozati vizsgák végrehajtására kerül sor. Ennek érdekében a szükséges előkészületek megkezdődtek: már folyamatban van a HM Humánpolitika Főosztálya a HVK Személyzeti Csoportfőnöksége és a KVK együttműködésében fokozati vizsgáztatás részletes szabályainak kidolgozása. A katonai szervezetek javaslatait is magában foglaló szabályozás várhatóan szeptemberben HM KÁT-HVKF együttes intézkedés formájában kerül közzétételre.

A minősítő vizsgára ez évben még a jelenlegi (már megszokott) formában történik, a vizsgázó állomány részére összesen 17 vizsgahelyszínen, 41 vizsganap áll rendelkezésre. A vizsgaidőszak szeptember 1-től, október 31-ig tart.

 

Sikeres vizsgát kívánunk minden érintettnek!

2015. augusztus 25.


Lezárult az idei év első vizsgaidőszaka

Június 29-ével lezárult az első vizsga etap. A márciustól júniusig tartó időszakban összesen 942 fő regisztrált minősítő vizsgára, amelyből 94%-a sikeres vizsgát tudott prezentálni, ami igencsak jó aránynak mondható; sőt, fejlődést mutat a tavalyi évhez képest.

A 2014. évi minősítő vizsgák tapasztalataira alapozva a 2015. évi minősítő vizsgáknál a megválaszolandó kérdések száma 50 darabban, a végrehajtási idő pedig 50 percben került meghatározásra. Az időtartam és a kérdésszám viszonylatában kérdés-idő aránya megfelelőnek bizonyult, hiszen az informatikai rendszerek lassúsága mellett is 44 perc volt a vizsgatesztek átlagos kitöltési ideje. A vizsgakérdés típusok közül  a „beírós” és a „mondat-sorrendbe rakós” kérdéseket teljesítette legkevésbé jól az állomány, ezért ezekre javasolt nagyobb figyelmet fordítani a leendő vizsgázóknak.

 

A KVK a minősítő vizsgáztatás végrehajtásán túl, egyéb feladatokat is ellátott. A Magyar Honvédség egyéb felkéréseinek is eleget téve bonyolította le a CREVAL ellenőrök soron kívül tervezett felmérését, valamint a raj-, szakasz- és századparancsnoki továbbképző tanfolyam záróvizsgáit, az MH ÖHP igénye alapján. Ezen kívül KFOR kontingensek váltására kijelölt állomány általános katonai képzettségi szintjének felmérését, valamint az Operation Inherent Resolve/Irak misszióba tervezett állomány „Missziós Bemeneti Követelmények” felmérésében is közreműködött. Az MH BTKK-val az együttműködés töretlen: a Parancsnokok és törzsek felkészítése keretében, önképzési lehetőség került biztosításra az ILIAS rendszerben, az érintett állomány számára. Az MH Altiszti Akadémia felkérése alapján végrehajtásra került az altiszti alaptanfolyam bemeneti felmérésének, valamint a zászlós tanfolyamra kijelölt állomány tudás szintjének felmérése az ILIAS rendszer alkalmazásával.

Újra igény jelentkezett az MH Ludovika Zászlóalj III. évfolyamos tisztjelölt hallgatók számonkérésére, általános katonai ismeretekből. Az HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály felkérése alapján a „Hazafias és honvédelmi nevelés a közoktatásban dolgozó pedagógusok” számára kurzus kialakítását és vizsgáztatás lebonyolítását biztosította a központ.

A KVK másik partnerétől, a Nemzeti Közszolgálatai Egyetemtől is érkeztek igények: a Katonai Át- és Továbbképző Központ kérte a civil felsőoktatásban választható Honvédelmi alapismeretek tantárgy elektronikus tananyagának ILIAS rendszerben történő elhelyezését és a hozzáférésének biztosítását, továbbá az NKE HHK Katonai Üzemeltetési Intézet Adatvédelmi ismeretek és Információs műveletek vizsga tesztkérdéseinek előkészítésére kérte fel a Központot.

A KVK ezúton is köszöni partnerei együttműködését.

2015. július 1.


Újabb mérföldkő

Formabontó vizsgáztatásra került sor a Katonai Vizsgaközpontban, 2015. március 20-án: Gacsal János Szabolcs őrnagy úr, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság előzetes jóváhagyását követően, Koszovóból hajtotta végre a minősítő vizsgát. A KVK parancsnoka, Takács Tamás ezredes úr élt azon jogkörével, amely engedélyezi egyéb vizsgahelyszín kijelölését, majd a vizsgafeltételek megállapítását követően (internet, skype-videó hívás kezdeményezésének, fogadásának képessége az igénylő szolgálatteljesítési helye részéről), a külföldi helyszínről történő tesztkitöltés biztosításra került. Takács ezredes úr személyesen is felügyelte a vizsga menetét, Kiss Csaba közalkalmazott munkatárs mellett.

Az Őrnagy Úrnak innen is gratulálunk sikeres vizsgájához és elért eredményéhez. További erőt, egészséget kívánunk!

2015. március 20.


Az első hét tapasztalatai

A 2015. február 15-től elindított regisztrációs folyamat során 83 fő döntött úgy, hogy vizsgáját az elő vizsgaidőszak első hetében, március 9-13., hajtja végre.

Előzetesen több mint 2000 fő jelezte, hogy idén szeretne minősítő vizsgát tenni, amelyből idáig 854 fő már regisztrált is. Mindez jól mutatja, hogy az állományt egyre jobban érdekli saját jövőjének alakulása, az előmenetel, amelynek fajsúlyos részét képezi a minősítő vizsga. A KVK munkatársai az év kezdetétől arra törekedtek, hogy az érintett állomány számára minden szükséges információt a rendelkezésre bocsássanak, mind a honlapon található tájékoztatókon, mind pedig a GyIK folyamatos frissítésén keresztül.

Az első heti vizsgák 10 vizsgahelyszínt vettek igénybe: MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, MH Pápa Bázisrepülőtér, MH 5. Bocskai István Lövész Dandár (Hódmezővásárhely), MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, NKE Katonai Vizsgaközpont. A 83 fős állomány közül mindössze öt fő tett sikertelen vizsgát, a többi 78 fő összességében 67,4 %-os átlageredményt produkált, - ami egy jó eredménynek tekinthető -.

A vizsgafelügyelők éves felkészítésére februárban került sor a Katonai Vizsgaközpontban. Munkájukat, együttműködésüket ezúton is köszönet illeti.

Az itt látható fénykép a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred vizsgatermében készült, ahol Szabó Miklós alezredes úr tart eligazítást.

2015. március 18.


Új év, új feladatok

Az új év kezdetével a Katonai Vizsgaközpont állománya ismét munkába lendült, megkezdtük a tan- és vizsgaanyagok revízióját, a 2015. évi vizsgaidőpontok meghatározásának előkészítő munkálatait, az egyeztetéseket a katonai szervezetek vezetőivel.

Január 27-én a Központ parancsnoka, Takács Tamás ezredes Szentendrén egyeztetett Szilágyi György ezredes parancsnokhelyettessel az NKH HHK és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia közötti együttműködés lehetséges irányairól.

A megbeszélésen megegyezés született arról, hogy a közeljövőben az átstrukturált altiszti tanfolyamok szintfelmérői és elméleti záróvizsgái a Katonai Vizsgaközpont által üzemeltetett ILIAS távoktatási rendszer alkalmazásával kerülnek lebonyolításra. Ezen túl a Vizsgaközpont önálló kurzust hoz létre az Akadémia számára, amelynek menedzselését az erre felkészített Kardos Sándor alezredes fogja végezni.

Takács ezredes január folyamán az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szakértőivel is egyeztetett a 2015 évi együttműködés fő feladatokról. 2015-ben tovább folytatódik a raj-szakasz-, illetve századparancsnoki vizsgák végrehajtása, de már az év második felétől fölállításra kerülő MH 25/2. lövészászlóalj („tanzászolóalj”) aktív közreműködésével és az általa átdolgozott vizsgateszt kérdések alkalmazásával. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tervei szerint megvalósítani kívánt szervezett, átlátható, lépcsőzetes felépítésű és folyamatosan biztosítható harcászati szintű képzési és továbbképzési struktúra előirányozza, hogy a harcszabályzati ismereteken kívül más, a parancsnoki kötelmekkel összefüggő ismeretanyagból történő számonkérés is végrehajtásra kerüljön, ugyancsak az ILIAS rendszer alkalmazásával.

A fentiek is jól tükrözik, hogy honvédségnél számos területen jelentkezik igény a költséghatékony, gyors és korszerű elektronikus távoktatási rendszer tanfolyami képzésekbe, kiképzésekbe történő beintegrálására, - egyre szélesebb körben.

2015 január


Híreink - 2014

December 4-én tizennégy fős vezénylő zászlósi állomány, az Összhaderőnemi Vezető Altiszti tanfolyam hallgatói, látogatta meg a Katonai Vizsgaközpontot. A központ parancsnoka, Takács Tamás ezredes köszöntése után a NKE Katonai Vezetőképző Intézet igazgatója, Dr. habil. Horváth Tibor ezredes előadása következett. Előadását a honvéd tisztképzés jelene és jövője címmel tartotta meg; többek között ismertette a honvéd tisztképzés átalakításának főbb irányelveit és a hivatásos tiszti pályamodellt.

Ezt követően a KVK parancsnoka kötötte le a hallgatóság figyelmét a Katonai Vizsgaközpont működését, idei eredményeit ismertető előadásával. A foglalkozás az ILIAS E-learning rendszerben egy bemutató teszt kitöltésével végződött a minősítő vizsgán alkalmazott kérdésekből. A tesztet Csizmadia Lajos törzszászlós teljesítette a legjobb eredménnyel.

2014. december 4.


Sikeres vizsgaidőszakot zártunk

2014. szeptember 1-jétől október végéig kerültek végrehajtásra az őszi időszak minősítő vizsgái. Az érintett állomány érdeklődése egyre nőtt, főként október hónapban, aminek következtében az állományilletékes parancsnokok igényei alapján soron kívüli vizsganapok kerültek megnyitásra. Nemcsak a Katonai Vizsgaközpontban volt lehetőség igénybe venni az utolsó két héten a rendkívüli vizsgázási lehetőséget, hanem külső vizsgahelyszíneken is, így az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison, az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi és debreceni helyőrségeinél, az MH 54. Veszprém Radarezrednél, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél, valamint az MH Pápa Bázisrepülőtérnél.

Az őszi időszakot felölelő két hónapban összesen 744 fő hajtotta végre a minősítő vizsgát a különböző vizsgahelyszíneken, átlagosan 55%-os eredményt produkálva. Bár kezdetben felmerültek nehézségek, azonban azok leküzdésével valóban sikeres évet zárt a KVK. Tevékenységünk eredményeként 13 helyőrségben, 17 vizsgahelyszínen sikerült kialakítani és meghonosítani a minősítő vizsgázatás rendszerét. Az év folyamán megtartott számtalan tájékoztató előadás alkalmával sikerült a katonai állomány figyelmét felhívni a vizsga végrehajtásának fontosságára, amelynek eredményeként az év folyamán mintegy 933 fő regisztrált és 791 fő tett sikeres minősítő vizsgát.

Azonban a munka nem áll meg, hiszen a vonatkozó utasításnak megfelelően december 31-ig el kell végezni a kiadott vizsgaanyagok felülvizsgálatát, valamint ennek folyamata során a vizsgakérdések esetleges módosítását, pontosítását is a kijelölt szakemberekkel együttműködésben. A Katonai Vizsgaközpont éves tevékenységéről és a minősítő vizsgák eredményeiről, tapasztalatairól a Honvéd Vezérkar főnök számára jelentés kerül felterjesztésre.

Az ILIAS távoktatási rendszerrel támogatott vizsgáztatás rendszere kivívta magának azt az elismertséget, melynek alapján egyre nagyobb az érdeklődés rendszer iránti, így az MH Összhaderőnemi Parancsnokság kijelölt állományának vizsgáztatására is hamarosan sor fog kerülni.

A fenti sikereket persze nem érhettük volna el a kijelölt vizsgahelyszínek támogató segítsége nélkül. Ezúton is köszönjük az alakulatok vizsgafelügyelőinek, informatikai szakembereinek illetve a kijelölt mentorok áldozatkész és lelkiismeretes tevékenységét.

A 2015-ös évben minősítő vizsgára készülő állomány számára sok sikert és kitartó munkát kívánunk!

2014. október 31.


A NKE HHK Katonai Vizsgaközpont állománya 2014.10.02.-én továbbképzésen vett részt Balatonkenesén.  A továbbképzést meglátogatta Kovács Tamás a HM Humánpolitikai főosztály főosztályvezetője, aki rövid előadásában ismertette a minősítő vizsgáztatás eredményeinek kihatását a katonai karrierre, illetve annak összefüggését a tárca humánstratégiájában meghatározott célokkal. Előadását követően Takács Tamás ezredes, NKE HHK Katonai Vizsgaközpont parancsnok értékelte a Katonai Vizsgaközpont egyéves munkáját, majd feladatot szabott az év hátralévő időszakára vonatkozóan. Ezt követően az állomány minden tagja slideshow-val gazdagított előadást tartott arról, hogyan látja saját munkakörét. Az előadások végén Takács ezredes összegezte a megfogalmazódott javaslatokat, többek között az adminisztrációs és regisztrációs folyamatok fejlesztésével kapcsolatban. Délután a regisztrációs folyamat modellezésére került sor, amelynek célja a korábban megfogalmazott fejlesztési javaslatok beilleszthetőségének vizsgálata volt.

Befejezésként önismereti foglalkozáson méretődtek meg a résztvevő állomány egyes készségei, úgymint problémamegoldó készség, kommunikációs képesség, információ fogadási és átadási képesség.

2014. október 16.


Az NKE HHK Katonai Üzemeltetési Intézet igazgatója Ványa László ezredes úr felkérésére előkészítettük az Adatvédelmi ismeretek zárthelyi vizsga tesztkérdéseit és végrehajtottuk a vizsgáztatást, amelyre 2014. május hónapban 2 alkalommal, a Katonai Vizsgaközpont számítógépes termében került sor.

A kijelölt vizsganapokon a KVK munkatársai Baranyi Mónika ka. és Takács László nyá. ezredes közreműködésével, összesen 111 fő tett sikeres zárthelyi vizsgát, amely után lehetőség nyílik számukra az Adatvédelmi ismeretek záróvizsga letételére. A záróvizsga szintén a Katonai Vizsgaközpont számítógépes termében kerül lebonyolításra, 2014. június hónapban, összesen nyolc alkalommal.

2014. május 15.


Május 13-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vizsgaközpontjának parancsnoka, Takács Tamás ezredes és Varga Zsolt előadó az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál tartott előadást a Minősítő Vizsgával kapcsolatban.

Másfél órás előadásában a parancsnok úr ismertette az előmeneteli minősítő vizsgára tervezett állománnyal a regisztráció folyamatát, a vizsga menetét, feltételét és fontosságát, majd válaszolt a feltett kérdésekre; továbbá felhívta a figyelmet az egyre fogyó vizsgaidőpontokra és a regisztráció idejének szűkösségére.

A támogató dandárnál tett látogatás sikerességét mutatja, hogy a következő napokban az állományból három fő regisztráltatta magát a rendszerbe, hogy minősítő vizsgát tegyen.

2014. május 14.


A Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi és honvédtisztképző karán működő Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Tanszék felkérte a Katonai Vizsgaközpontot NATO tanulmányok tantárgy zárthelyi vizsga lebonyolítására. A vizsgáztatás két napot érintett, május 9 és 10-ét, amelynek során összesen harminckét fő adott számot tudásáról. Az elektronikus ILIAS rendszerben történő számonkérés egyre nagyobb érdeklődésnek örvend az egyetemen, köszönhetően a program által kínált lehetőségeknek. Különböző típusú kérdések, - előzetesen összeállított kérdésgyűjteményből -, kerülnek a tesztbe, véletlenszerű bekeveréssel. A vizsgáztatás ezzel a módszerrel valóban átfogó és valós tudást mérhet. Külön pozitívum, hogy a kérdéssor befejezése után a felhasználók azonnal megtudhatják százalékos teljesítményüket, továbbá megtekinthetik rontott válaszaik helyes megoldásait is.

A vizsga minden fennakadás nélkül lezajlott, aminek előkészítésével és végrehajtásával Takács László nyá. ezredes és Bokros Tünde Ibolya KVK munkatárs került megbízásra.

2014. május 10.

 Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: