Minősítő vizsga végrahajtása

1.  A "Taneszköztároló/Vizsgák/Minősítő vizsga 2021” kategória alatt találhatóak az állománykategóriák szerint elkülönített kurzusok, azon belül pedig a HVKF által jóváhagyott Katonai tananyagok.

2.   Minősítő vizsga egy évben legfeljebb két alkalommal tehető, azonban egyszerre csak egy időpontra lehet regisztrálni.

Ismételt minősítő vizsgára jelentkezni az új vizsgaidőpontot megelőző 30. napig van lehetőség.

      Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja, a minősítő vizsgán való          részvételét a vizsga előtti 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati           elöljárója előzetes tájékoztatását követően, a KVK parancsnokához benyújtott, a KVK      honlapjáról a "Minősítő vizsga/regisztráció módosítások" legördülő menüből                     letölthető nyomtatványon írásban lemondhatja, vagy módosíthatja.

3. A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti.

        Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgán való igazolatlan távolmaradás a két vizsga           alkalomba beszámít.

       Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles          megválasztani, hogy a honvédségi szervezetén kívüli helyőrségben minősítő vizsgát      csak indokolt esetben, az állományilletékes parancsnoka engedélyével tehet.         Amennyiben az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja a minősítő vizsga          helyszínéül honvédségi szervezetén kívüli helyőrséget jelöl meg, úgy a KVK honlapján      a „Minősítő vizsga/regisztráció módosítások” menüponton keresztül elérhető           nyomtatványt kell kitöltenie és az állomány illetékes            parancsnokával aláíratnia.

4. A meghatározott vizsgahelyszíneken, a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka, illetve a KVK parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki.

5.  Jogszabály alapján a HVK KIKCSOCSF határozza meg az adott álománykategória minősítő vizsga kérdéseinek számát és a vizsgára fordítható időt.

6.  A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi.

7.  A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.

8.  A vizsga befejezését követően 10 napon belül KVK az elért eredményről a vizsgázó regisztráláskor megadott email címére értesítést küld.

9.  A minősítő vizsga értékelése sikertelen, ha a vizsgázó által elért pontszám nem éri el a szerezhető pontszám legalább 51%-át. Ha az elért pontszám eléri, vagy meghaladja a szerezhető pontszám legalább 51%-át, a vizsga értékelése sikeres.

 

Tájékoztató letöltése!

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai VizsgaközpontLegfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: