Az ILIAS rendszer alkalmazása

Tájékoztató az ILIAS rendszer használatáról és a Minősítő Vizsga menetéről

 

Az alábbiakban részletes információkkal szeretnénk tájékoztatni Önt az ILIAS rendszer használatáról, a minősítő vizsga menetéről.

 

Amennyiben Ön 2016-ban jogosult minősítő vizsga tételére és szerepel a HVK SZCSF–ség által a Katonai Vizsgaközpont részére megküldött minősítő vizsga tételére jogosultak névjegyzékében, (amelyet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. § szabályoz), a rendszer lehetővé teszi az Ön számára a regisztráció végrehajtását.

Sikeres regisztrációt követően a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre kerül megküldésre az ILIAS rendszer eléréséhez szükséges felhasználói név és jelszó.

1. Minősítő vizsgára történő felkészülés, próbavizsga

  1. A KVK honlapján (https://kvk.uni-nke.hu/) található Bejelentkezés az ILIAS-ba elnevezésű boxban, a kapott felhasználói név és jelszó megadásával léphet az ILIAS rendszerbe.
  2. Az ILIAS rendszerbe történő belépés után a Taneszköztároló menüpont alatt találja meg a „Vizsgák” kategóriát. A „Minősítő vizsga 2016” kategóriába található a „Minősítő vizsga felkészülési anyagok”, amely tartalmazza a minősítő vizsgára történő felkészüléshez szükséges anyagokat.
  3. A Taneszköztároló menüpont „Vizsgák” kategória tartalmazza a „Minősítő vizsga 2016” kategóriát.

A „Minősítő vizsga 2016” kategória alatt találhatóak az állománycsoportok szerint elkülönített kurzusok, amelyeken belül, a HVKF által jóváhagyott felkészülési anyagok és Próbatesztek láthatók.

  1. Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja, felkészültségét az ILIAS rendszerben próbateszt segítségével ellenőrizheti.
  2. A minősítő vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg.
  3. A próbatesztekben szereplő kérdések az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja, állománycsoportjának megfelelően, témakörönként elkészített kérdések közül kerültek kiválasztásra.

A próbateszt 50 kérdést tartalmaz, elvégzésére 40 perc áll rendelkezésre.

A próbateszt 5 alkalommal végezhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a teszt megoldása nem helyettesíti a minősítő vizsgára történő felkészülést, mivel itt csak a kérdések egy részével találkozik.

  1. A felkészülés során felmerülő, a próbateszttel kapcsolatos kérdésekhez, az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja a konzulensi névjegyzékben szereplő, az adott témában kijelölt konzulensekhez fordulhat e-mailben.

A témakörök konzulensei 10 munkanapon belül válaszolják meg a kérdéseket.

  1. A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi. A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.
  2. A próbavizsga értékelése sikertelen, ha a vizsgázó által elért pontszám nem éri el a szerezhető pontszám legalább 51%-át.

Ha az elért pontszám eléri, vagy meghaladja a szerezhető pontszám legalább 51%-át, a vizsga értékelése sikeres.

2. Minősítő vizsga

1.  A Taneszköztároló menüpont „Kurzusok” kategória tartalmazza a „Minősítő vizsga 2016” kategóriát.

A „Minősítő vizsga 2016” kategória alatt találhatóak az állománycsoportok szerint elkülönített kurzusok, azon belül pedig a HVKF által jóváhagyott Katonai tananyagok és a Vizsgatesztek.

2.    Minősítő vizsga egy évben legfeljebb két alkalommal tehető, azonban egyszerre csak egy időpontra lehet regisztrálni.

       Ismételt minősítő vizsgára jelentkezni a vizsga időpontját megelőző legkésőbb 30. napig van lehetőség.

Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja, a minősítő vizsgán való részvételét a vizsga előtt 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, a KVK parancsnokához benyújtott ügyiratban írásban lemondhatja, vagy módosíthatja.

4.  A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgán való igazolatlan távolmaradás a két vizsga alkalomba beszámít.

Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles megválasztani, hogy a honvédségi szervezetén kívüli helyőrségben minősítő vizsgát csak indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok engedélyével tehet. Amennyiben az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja a minősítő vizsga helyszínéül honvédségi szervezetén kívüli helyőrséget jelöl meg, úgy a KVK honlapján a „Minősítő vizsga” menüpont „Módosítások regisztrációval kapcsolatban” al-menüponton keresztül elérhető nyomtatványt kell kitöltenie és az illetékes vezetővel aláíratnia.

6.    A meghatározott vizsgahelyszíneken, a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka, illetve a KVK parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki.

7.    Az MH KDK határozza meg az adott rendfokozati minősítő vizsga kérdéseinek számát és a vizsgára fordítható időt.

8.    A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi.

9.    A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.

10.  A vizsga befejezését követően a KVK az elért eredményről a vizsgázó regisztráláskor megadott email címére értesítést küld.

11.  A minősítő vizsga értékelése sikertelen, ha a vizsgázó által elért pontszám nem éri el a szerezhető pontszám legalább 51%-át. Ha az elért pontszám eléri, vagy meghaladja a szerezhető pontszám legalább 51%-át, a vizsga értékelése sikeres.

 

Tájékoztató letöltése!

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai VizsgaközpontLegfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: