ILIAS információ

Az alábbiakban részletes információkkal szeretnénk tájékoztatni Önt az ILIAS rendszer használatáról, a fokozati vizsga menetéről.

 

Amennyiben Ön 2016-ban Fokozati vizsga tételére kötelezett és szerepel a MH HKNYP által a Katonai Vizsgaközpont részére megküldött fokozati vizsga tételére kötelezettek névjegyzékében, (amelyet az 52/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés szabályoz), a rendszer lehetővé teszi az Ön számára a regisztráció végrehajtását.

Sikeres regisztrációt követően a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre kerül megküldésre az ILIAS rendszer eléréséhez szükséges felhasználó név és jelszó.

1. Fokozati vizsgára történő felkészülés, próbateszt

 

  1. A KVK honlapján (https://kvk.uni-nke.hu/) található Bejelentkezés az ILIAS-ba elnevezésű boxban, a kapott felhasználói név és jelszó megadásával léphet az ILIAS rendszerbe.
  2. Az ILIAS rendszerbe történő belépés után a Taneszköztároló menüpont alatt találja meg a „Vizsgák” kategóriát. Ezen belül található meg a valamennyi szakmacsoport és azokhoz tartozó, - a HVKF által jóváhagyott -, felkészülési anyag, valamint a próbateszt.
  3. A fokozati vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg.
  4. A próbatesztekben szereplő kérdések az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja, állománycsoportjának megfelelően, szakmacsoportonként elkészített kérdések közül kerültek kiválasztásra.

A próbateszt 50 kérdést tartalmaz, elvégzésére 40 perc áll rendelkezésre.

A próbateszt 5 alkalommal végezhető el.

  1. A felkészülés során felmerülő, a próbateszttel kapcsolatos kérdésekhez, az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja, a konzulensi névjegyzékben szereplő, az adott témában kijelölt konzulensekhez fordulhat e-mailben.

A témakörök konzulensei 10 munkanapon belül válaszolják meg a kérdéseket.

  1. A próbateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi. A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti. (A helyes megoldások ekkor sem láthatóak.)

2. Fokozati vizsga

1. Fokozati vizsga egy évben egy alkalommal tehető.

Sikertelen vizsga esetén, ismételt fokozati vizsgára jelentkezni a vizsga időpontját megelőző legkésőbb 30. napig van lehetőség!

2. Az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja, a fokozati vizsgán való részvételét a vizsga előtt 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, a KVK parancsnokához benyújtott ügyiratban írásban lemondhatja, vagy módosíthatja.

3. A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti.

4. Az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles megválasztani, hogy a honvédségi szervezetén kívüli helyőrségben fokozati vizsgát csak indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok engedélyével tehet. Amennyiben az állomány fokozati vizsga tételére jogosult tagja a fokozati vizsga helyszínéül honvédségi szervezetén kívüli helyőrséget jelöl meg, úgy a KVK honlapján a „Fokozati vizsga” menüpont „Űrlapok vizsgahelyszín - és időpont módosítás vagy lemondáshoz” al-menüponton keresztül elérhető nyomtatványok valamelyikét kell kitöltenie és az illetékes vezetővel aláíratnia.

5. A meghatározott vizsgahelyszíneken, a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka, illetve a KVK parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki.

6. A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi.

7. A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.

8. A vizsga befejezését követően a KVK az elért eredményről a vizsgázó regisztráláskor megadott email címére értesítést küld.

9. A vizsgán elért eredmény sikeres és sikertelen vizsga esetén is rögzítésre kerül.

10. A Vizsgaközponton kívüli tiszti, altiszti fokozati vizsgák végrehajtását a KVK parancsnoka, a HVK SZCSF csoportfőnöke, illetve az általuk kijelölt személyek ellenőrizhetik. Az ellenőrzést végző személy a vizsga végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatait a vizsgafelügyelő által készített jegyzőkönyvben rögzíti.

 

 

Tájékoztató letöltése

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

 

NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

 Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: