Információ

Az alábbiakban részletes információkkal szeretnénk segíteni az Ön fokozati vizsgára történő regisztrációját.

Amennyiben Ön 2018-ban fokozati vizsga tételére kötelezett, az "Adatvédelmi tájékoztató" elfogadásával és személyügyi törzsszámának megadásával megkezdheti a fokozati vizsgára történő regisztrációját. Az adott évben fokozati vizsga tételére kötelezettek jegyzékét a HVK SZCSF küldi meg a NKE HHK KVK számára. A rendszer kizárólag a jegyzékben szereplők számára teszi lehetővé a regisztráció végrehajtását.

Az NKE HHK minden év február 15-ig az NKE hivatalos honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó fokozati vizsgaidőpontokat és vizsgahelyszíneket.

A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló 52/2015. (HK.9) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 14. pontban meghatározottak szerint az NKE HHK KVK a névjegyzékben szereplők részére lehetővé teszi a fokozati vizsgára történő regisztrálást. Amennyiben az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja a névjegyzékből kimarad, az NKE HHK KVK parancsnoka – az állományilletékes személyügyi szerv igazolása alapján – saját hatáskörében biztosítja a regisztráció lehetőségét.

A regisztrációt követően az NKE HHK KVK a regisztráláskor megadott e-mail címre megküldi az ILIAS programba történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót, melyekkel az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére kötelezett tagja hozzáférést szerez a számára releváns felkészülési tananyaghoz.

Regisztráció során Önnek az alábbi teendői lesznek:

 

A regisztráció folyamata:

1. Az NKE HHK KVK honlapon a "2018. Vizsga Regisztráció" gombra kattintva indul el a regisztráció folyamata.

Regisztrálni bármely napon és időpontban – hétvégén és ünnepnapokon is – lehet!

 

2. A regisztráció alkalmával először a személyi törzsszámát kell megadnia.

 

A rendszer ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e a fokozati vizsgára kötelezett személyek névjegyzékében! Amennyiben a rendszer Hibás adatot adott meg, vagy nem szerepel a vizsgára jogosult személyek névsorában” hibaüzenetet küld, kérjük, vegye fel a kapcsolatot jogosságának ellenőrzése érdekében az alakulat állományilletékes személyügyi szervével.

 

Amennyiben Ön szerepel a fokozati vizsgára kötelezett személyek névjegyzékében, (amelyet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 107/A. § szabályoz), úgy a rendszer automatikusan megjeleníti az Ön személyes adatait:

  • vezetéknév
  • keresztnév
  • rendfokozat
  • honvédségi szervezet

Kérjük, ellenőrizze személyes adatait és válassza ki a nemére vonatkozó mezőt. A rendszer által automatikusan kitöltött személyes adatok ellenőrzése után az Ön feladata e-mail címének és szolgálati igazolványa betűjelének és számának megadása.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ILIAS rendszer nem alkalmas belső lokális hálózati (Intranet) levelezési címek kezelésére. Amennyiben ilyen e-mail cím kerül megadásra, vagy a mező nem került kitöltésre, hibaüzenet jelenik meg és a regisztráció nem folytatható. Kérjük, fokozattan figyeljen e-mail címe megadására, mivel a rendszer automatikusan a megadott címre továbbítja az ILIAS rendszerhez történő hozzáféréshez szükséges felhasználói nevét és jelszavát!

 

Az e-mail címének és szolgálati igazolványa betűjelének és számának megadását követően legördülő menüből kiválaszthatja a vizsgahelyszínt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles megválasztani, hogy a honvédségi szervezetén kívüli helyőrségben fokozati vizsgát csak a honvédségi szervezete vezetőjének engedélyével tehet!

 

3. A vizsgahelyszín kiválasztását követően "Továbblépés a hónap nap kiválasztásához" gombra kattintással a megjelenő Naptárból, a kékkel kijelölt napokra kattintva választhatja ki a rendfokozatának megfelelő fokozati vizsgája napját.

4. A vizsganap kiválasztása után a rendszer automatikusan továbblép az Ön által megjelölt vizsganapra, ahol az adott napra kijelölt napi vizsgaidőpontok, illetve a regisztrálható (szabad) helyek száma látható. Itt kell kiválasztania (a megfelelő gombra történő kattintással) az Ön számára legmegfelelőbb időpontot.

5. A "Regisztráció véglegesítése" gombra kattintva véglegesítheti a regisztrációját, amely után „Regisztráció sikeres!” rendszerüzenet jelenik meg.

6. Sikeres regisztráció esetén a rendszer a megadott e-mail címre elküldi az ILIAS rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználói nevet, valamint jelszót. Ennek segítségével a rendszerbe belépni azonban csak a regisztrációt követő munkanapon lesz lehetősége.

Az NKE HHK KVK honlapján található "Bejelentkezés az ILIAS-ba" elnevezésű boxban, a belépéshez szükséges felhasználói név és jelszó megadása után beléphet az ILIAS rendszerbe, ahol a "Felhasználási feltételek elfogadása" szükséges.

 

Az ILIAS rendszer használatáról, a fokozati vizsga menetéről az NKE HHK KVK honlapján a "Fokozati vizsga/Tájékoztatók" menüpontban talál bővebb információt.

 

Tájékoztató letöltése

 

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

 

[1] A vizsgahelyszínek jegyzékét és pontos címét megtalálja az NKE HHK KVK honlap "Fokozati vizsga/Vizsgahelyszínek" menüpont alatt a "Vizsgahelyszínek alakulatok szerinti hozzárendeléssel (.pdf)" fájl tartalmazza.

[2] Az NKE HHK KVK honlap "Fokozati vizsga/Vizsgahelyszínek"menüpont alatt a "Vizsgahelyszínek helyőrségek szerint (.pdf) " fájl tartalmazza a helyőrségeket és a helyőrségekhez rendelt katonai szervezeteket.

 Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: