Fokozati vizsga

1. A Taneszköztároló menüpont „Kurzusok” kategória tartalmazza a „Fokozati vizsga 2021” kategóriát.

A „Fokozati vizsga 2021” kategória alatt találhatóak az állománycsoportok szerint elkülönített kurzusok, azon belül pedig a HVKF által jóváhagyott Katonai tananyagok és a Vizsgatesztek.

2. Fokozati vizsga egy évben legfeljebb két alkalommal tehető, azonban egyszerre csak egy időpontra lehet regisztrálni.

Ismételt fokozati vizsgára jelentkezni a vizsga időpontját megelőző legkésőbb 30. napig van lehetőség.

Az állomány fokozati vizsga tételére jogosult tagja, a fokozati vizsgán való részvételét a vizsga előtt 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, a KVK parancsnokához benyújtott ügyiratban írásban lemondhatja, vagy módosíthatja.

3. A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás a két vizsga alkalomba beszámít.

Az állomány fokozati vizsga tételére jogosult tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles csak indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok engedélyével tehet. Amennyiben az állomány fokozati vizsga tételére jogosult tagja a fokozati vizsga helyszínéül honvédségi szervezetén kívüli helyőrséget jelöl meg, úgy az NKE HHK KVK honlapján a „Fokozati vizsga” menüpont „Módosítások regisztrációval kapcsolatban” al-menüponton keresztül elérhető nyomtatványt kell kitöltenie és az illetékes vezetővel aláíratnia.

4. A meghatározott vizsgahelyszíneken, a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka, illetve az NKE HHK KVK parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki.

5. Az MVK KIKOCSF határozza meg az adott rendfokozati fokozati vizsga kérdéseinek számát és a vizsgára fordítható időt.

6. A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program értékelő modulja automatikusan végzi.

7. A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.

8. A vizsga befejezését követően az NKE HHK KVK az elért eredményről a vizsgázó regisztráláskor megadott e-mail címére értesítést küld.

9. A fokozati vizsga értékelése sikertelen, ha a vizsgázó által elért pontszám nem éri el:

  I. fokozat estén az 50%-ot,

  II. fokozat esetén a 60 %-ot,

  III. fokozat esetén a 70%-ot, és

  IV. fokozat esetén a 75%-ot

  Sikeres a vizsga, ha az elért pontszám eléri, vagy meghaladja:

  I. fokozat estén az 50%-ot,

  II. fokozat esetén a 60 %-ot,

  III. fokozat esetén a 70%-ot, és

  IV. fokozat esetén a 75%-ot

 

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai VizsgaközpontLegfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: