Gyakran ismételt kérdések

1.

Tisztelt Vizsgaközpont!

Érdeklődnék, hogy két éve vagyok főhadnagy és úgy hallottam, hogy a törvény január 1-jétől lehetővé teszi két év várakozási idő után a magasabb (századosi) beosztásba történő kinevezést. Kérdezem, hogy van -e lehetőségem minősítő vizsgát tenni annak érdekében, hogy megfeleljek a kinevezés feltételeinek? Kérem szíves válaszukat.

 

Válasz: Tisztelt Főhadnagy Úr!

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tv. 2015. január 01-ei módosításának  247/B. §. szerint "A 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban a honvéd tisztjelöltek első beosztásba helyezése érdekében miniszteri rendeletben meghatározott munkakörcsaládokba tartozó beosztásokban szolgálatot teljesítő főhadnagyok a kötelező várakozási idő letelte előtt két évvel magasabb beosztásba kinevezhetők." Ennek értelmében lehetősége van minősítő vizsgát tenni 2017-ben.  A szervezete személyügyi szervei a 2017 évben vizsgára jogosultak névsorát már a fenti rendelkezések figyelembevételével pontosították, tehát személyügyi törzsszámával Ön is regisztrálhat a meghirdetett vizsgaidőpontok valamelyikére. Azonban fel kell hívnom a figyelmét a törvénymódosítás azon kitételére, mely csak bizonyos munkakörcsaládok esetén teszi lehetővé a rövidebb kötelező várakozási idejű előléptetést. Ezen munkakörcsaládok rövidesen miniszteri rendeletben kerülnek megállapításra, ezért javaslom, hogy kísérje figyelemmel a jogszabályi aktualitásokat illetve honlapunkat, ahol a minősítő vizsgát érintő jogszabályi változásokról naprakész információt szolgáltatunk.

 


 

2.

K.K. törzsőrmester vagyok. Minősítő vizsgát tettem június hó NN. napján, amelyről jelenléti igazolást kérek, hogy a személyügy számára leadhassam. Mi a teendő ez esetben?

 

Válasz: A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Honvéd Vezérkar főnöke (22/2014. (HK 5) HM KÁT – HVKF) együttes intézkedése 6. fejezete értelmében a vizsgázónak a minősítő vizsga végrehajtását követően nincs igazolás leadási kötelezettsége. A Katonai Vizsgaközpont minden szükséges információt megküld a központi személyügy részére, így a vizsgán való megjelenés ténye is rögzítésre kerül mind a KVK, mind pedig a HM KGIR rendszerben, amelyért személyesen a KVK parancsnoka felelős.

 

3.

Törzszászlós vagyok. Melyik tanfolyamra kell regisztrálnom?

 

Válasz: A Vhr. rendelkezik arról, hogy az állomány hadnagy, főhadnagy, százados vagy őrnagy, valamint őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós rendfokozatú tagja előmenetele érdekében – egyéni jelentkezés alapján – minősítő vizsgát tehet. Törzszászlósnak nem kell minősítő vizsgát tenni.
 


4.

Az ÖHP–ról szeretnék regisztrálni. Melyik helyőrségben és milyen időpontba kérhetem a regisztrációt?

 

Válasz: A budapesti szervezetek – kivéve az MH BHD – a Katonai Vizsgaközpontban, a vidéki szervezetek a saját helyőrségükben vizsgáznak. További tájékoztatót a KVK honlapján lévő Minösítő vizsga menüpont alatt talál.
Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: