Ismerje meg a minősítő vizsga folyamatát

A minősítő vizsga tájékoztatóiban foglaltak áttanulmányozása után (Minősítő vizsga / Tájékoztató / Tájékoztató a minősítő vizsga regisztrációs folyamatáról) illetve azt követően, hogy megbizonyosodott minősítő vizsga tételi jogosultságáról (Minősítő vizsga / Tájékoztatók / A minősítő vizsga jogi háttere) kezdheti meg regisztrációját a jobb oldali "2021. évi Regisztráció" gombra kattintva.

 

Javasoljuk, hogy még a regisztráció megkezdése előtt tájékozódjon a katonai szervezetéhez rendelt vizsgahelyszínekről és időpontokról, amelyet a jobb oldali menüsorban feltüntetett naptárban tekinthet meg, vizsgahelyszíne kiválasztásával! 

A minősítő vizsga és a regisztrációs folyamat tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson erre a szövegre

A minősítő vizsgáztatás végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok:

 

 • A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény;
 • A Honvédek jogállásáról szóló 2013 évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM utasítás;
 • A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás;
 • A Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó vizsgáztatás előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;
 • A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Honvéd Vezérkar főnöke 22/2014. (HK5) HM KÁT – HVKF együttes intézkedése a minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről.

   


[1] A szabályzók elérhetőek a „Szabályzók” menüpont alatt.)


A minősítő vizsgáról általában:

 

A 9/2013. végrehajtási rendelet rendelkezik arról, hogy az állomány hadnagy, főhadnagy, százados vagy őrnagy, valamint őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós rendfokozatú tagja előmenetele érdekében – egyéni jelentkezés alapján – minősítő vizsgát tehet. Előírja azt is, hogy az előmeneteli rangsort a központi személyügyi szerv állítja össze a teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és érvényes minősítő vizsga eredményeként megállapított előmeneteli minősítés alapján. Az előmeneteli minősítés meghatározása során a teljesítményértékelések %-os értékeit és a minősítő vizsga %-os értékét össze kell adni, a végeredménynél pedig a % jelet el kell hagyni. Az így kapott szám jelenti az előmeneteli minősítés pontszámát.

 • Minősítő vizsgára jelentkezni legkorábban a kötelező várakozási idő[2] letelte előtti évben lehet.
 • A minősítő vizsgákat a Katonai Vizsgaközpont hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között..
 • A minősítő vizsga sikertelen, ha a vizsgázó szerzett pontszáma nem éri el a szerezhető pontszám legalább 51%-át.
 • A minősítő vizsga eredménye a vizsga évét közvetlenül követő két előmeneteli tervezési időszakban vehető figyelembe.
 • Minősítő vizsga évente legfeljebb 2 alkalommal tehető. Az előmenetel során a sikeres vizsgák közül – az eredménytől függetlenül – a később tett minősítő vizsga eredménye vehető figyelembe.
 

[2] Hjt. 4. sz. melléklete tartalmazza, illetve megtalálható a KVK honlapján a
„Minősítő Vizsga / Várakozási idők” menüpontban.


A minősítő vizsgák jogszabályi hátteréről bővebben a "Minősítő Vizsga / Tájékoztatók" menüpontban olvashat.Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: